Zadzwoń: 601 212 212
lub napisz: biuro@abram-beton.pl

Beton kontraktorowy Olsztyn

BETON OLSZTYN

Beton kontraktorowy Olsztyn – Beton wodoszczelny o wysokiej zawartości frakcji pylastych oraz dużej ciekłości i dobrej urabialności – samozagęszczający się pod własnym ciężarem (nie wymaga wibrowania). Nazwa betonu pochodzi od metody układania mieszanki betonowej przez rurę wlewową. Beton kontraktorowy znajduje zastosowanie głównie przy budowie ścian szczelinowych oraz pali fundamentowych a także w betonowaniach podwodnych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ROZWIĄZANIA

Metoda kontaktor polega na układaniu mieszanki betonowej za pomocą rury osłonowej, na końcu której zamocowany jest lej służący do podawania mieszanki betonowej. Rura wlewowa (kontraktorowa) zapobiega przed zanieczyszczeniem mieszanki betonowej oraz umożliwia podawanie betonu do otworu. Beton formowany jest od dna szczeliny lub pala, bezpośrednio w gruncie, najczęściej pod cieczą stabilizującą zabezpieczającą mieszankę przed zanieczyszczeniem lub segregacją. Skład betonów kontraktorowych jest dobierany w taki sposób, aby w trakcie betonowania zapewnić swobodny przepływ mieszanki wokół zbrojenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] C12/15 ÷ C40/50 Gęstość mieszanki betonowej [kg/m3 ] ~2300 Konsystencja S4 ÷ S5 Wodoszczelność min. W8 Zawartość powietrza [%] 2 ÷ 6 Klasy ekspozycji według specyfikacji Data wydania: 11.2013 r.

SKŁADNIKI

Do produkcji betonów kontraktorowych stosuje się wysokiej jakości składniki takie jak: cementy portlandzkie mieszane oraz hutnicze kruszywa naturalne o kontrolowanych parametrach (żwiry, piaski) domieszki modyfikujące mieszankę betonową ZASTOSOWANIE Beton kontraktorowy służy do wykonywania: pali wierconych ścian szczelinowych elementów podwodnych murów oporowych iniekcji