Zadzwoń: 601 212 212
lub napisz: biuro@abram-beton.pl

Beton posadzkowy Olsztyn

BETON OLSZTYN

Beton posadzkowy Olsztyn stosuje się na posadzki przemysłowe. Do jego produkcji używane są cementy CEM II oraz CEM III. Kruszywo wykorzystywane do produkcji pozbawione zanieczyszczeń obcych i jest reaktywne alkalicznie naturalne albo łamane. Beton posadzkowy produkowany jest na bazie super plastyfikatorów pozwalających na odpowiednie upłynnienie mieszanki oraz jednoczesną redukcję W/C(stosunek ilości wody do cementu). Wykonanie posadzki może odbywać się przy zastosowaniu stalowych siatek przeciwskurczowych lub zbrojenia rozproszonego (stalowego i/lub polipropylenowego) dozowanego bezpośrednio na wytwórni. Produkowany zgodnie z /norma , specyfikacją techniczną: Norma PN-88/B-06250: „Beton zwykły” lub norma PN-EN 206-1:”Beton: Właściwości, wymagania, produkcja i zgodność”, uwzględniając również szczegółowe specyfikacje klienta.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony jest do wykonania posadzek w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym.

Zalecenia wykonawcze i transport:

Beton posadzkowy transportowany jest betonomieszarkami na plac budowy. – Rozładunek odbywa się bezpośrednio z betonomieszarki bądź przy użyciu pompy lub kosza zasypowego. – Wbudowanie powinno odbywać się przy pomocy łat wibracyjnych o stałej częstotliwości drgań na całej długości łaty. Powierzchnia posadzki powinna być wykończona poprzez ewentualne zastosowanie posypki mineralnej (w zależności od projektu posadzki) oraz jej zatarcie