Zadzwoń: 601 212 212
lub napisz: biuro@abram-beton.pl

Zaprawa budowlana Olsztyn

BETON OLSZTYN

Zaprawa budowlana Olsztyn jest mieszaniną spoiwa, kruszywa drobnego, wody oraz ewentualnych dodatków lub domieszek.

Spoiwem nazywamy materiał, który w wyniku zachodzących reakcji w kontakcie z wodą powoduje wiązanie mieszanki. Spoiwa otrzymuje się w wyniku wypalania w wysokich temperaturach mieszanin surowców mineralnych o odpowiednio dobranych właściwościach oraz składzie chemicznym. Ze względu na zachowanie się w środowisku wodnym spoiwa dzieli się na powietrzne oraz hydrauliczne. Spoiwa powietrzne po zarobieniu z wodą wiążą i twardnieją jedynie na powietrzu, natomiast hydrauliczne twardnieją zarówno na powietrzu jak i w wodzie. Spoiwem jest zwykle: cement portlandzki, hutniczy, glinowy lub wapno hydrauliczne.

Kruszywo drobne to kruszywo o uziarnieniu mniejszym od 4 mm. Stosowane jest w celu zredukowania ilości użytej zaprawy, a co za tym idzie do obniżenia kosztów. Kruszywo powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń organicznych oraz gliny, mieć odpowiednią szorstkość (szorstkość poprawia przyczepność), a także mieć odpowiednią twardość oraz wytrzymałość.

Dodatki i domieszki, które mogą być stosowane do wytworzenia zaprawy mają na celu poprawienie urabialności mieszanki, a także skrócenie czasu wiązania.

Podstawową cechą zaprawy budowlanej jest jej marka, która klasyfikuje zaprawę pod względem jej wytrzymałości na ściskanie. Marka jest symbolem literowo-liczbowym, gdzie liczba po literze „M” oznacza średnią wytrzymałość zaprawy na ściskanie liczoną po 28 dniach twardnienia

Zaprawa cementowa – stosowana jest do murowania zarówno ścian jak i innych elementów, które będą przenosić znaczne obciążenia. Stosowane są do łączenia prefabrykatów, wypraw ochronnych, również takich, które mają kontakt z wilgocią. Stosowana jest, jako podkład pod posadzki i okładziny ceramiczne wewnętrzne i zewnętrzne. Jako spoiwo do zapraw cementowych stosowany jest przeważnie cement portlandzki. Wiążą zarówno na powietrzu jak i w wodzie. Dodanie do zaprawy popiołów lotnych czy mączki żużlowej poprawiają urabialność mieszanki.